photo1_blank
photo2_blank
photo3_blank


Sukces naszej firmy to przede wszystkim zasługa jej pracowników. Jesteśmy w pełni świadomi, że kancelarie prawne w swej działalności są oparte na najważniejszym czynniku, jakim są zaangażowani w nie ludzie. Znaczną ilość czasu i wysiłku wkładamy w odpowiedni dobór naszej obecnej i przyszłej kadry pracowniczej, kierując się w tym celu nie tylko jej zawodowym przygotowaniem i doświadczeniem, lecz również indywidualnymi cechami kandydatów takimi jak entuzjazm, zaangażowanie czy chęć rozwoju zawodowego.


Zainteresowanych odbyciem praktyk w Kancelarii Prawnej POLAK zachęcamy do składania aplikacji, być może niektórych kandydatów zaprosimy w najbliższym czasie na rozmowy kwalifikacyjne.
Preferowane będą osoby z doświadczeniem w sprzedaży usług, obsłudze klientów lub marketingu.

Praktykantom oferujemy miesięczne praktyki z możliwością ich przedłużenia i zatrudnienia na podstawie umowy-zlecenia.

Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres:

Praca@kancelariapolak.pl

Copyright © 2010-2023 www.kancelariapolak.pl. Kancelaria Prawna Polak