Źródłem satysfakcji, którą gwarantujemy naszym Klientom, jest specjalizacja naszych prawników. Ważne jest nie tylko ukierunkowanie na poszczególne dziedziny prawa, ale również otwarte podejście do specyfiki konkretnej branży i klienta.

Preferujemy stałe umowy o współpracy w ramach których oferujemy obniżoną stawkę za obsługę prawną oraz wizyty prawnika u klienta. Stosujemy wynagrodzenia uzależnione od rezultatu „success fee”, zwłaszcza w przypadku windykacji i odszkodowań.

W zależności od rodzaju spraw i potrzeb klientów, możliwe są także inne formy rozliczeń; rozliczenie ryczałtowe ustalane z góry za każdą czynność oraz rozliczenie według stawki godzinowej.

Kancelaria zajmuje się większością gałęzi prawa, zgodnie z życzeniami i potrzebami swoich klientów. Swoją praktykę skupiamy przede wszystkim na zagadnieniach obejmujących:

§ prawo spółek i obsługa korporacyjna
- tworzenie, przekształcanie i likwidacja spółek; przygotowujemy dokumenty dla organów spółek, załatwiamy formalności w KRS,
- analiza stanu prawnego firmy
- podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego
- przekształcenia (zmiany formy prawnej, zmiany wspólników)
- obsługa zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz zarządów i rad nadzorczych
- regulacje praw i obowiązków wspólników

§ procesy sądowe
- występowanie w imieniu klientów przed sądami powszechnymi
- reprezentacja przed sądami administracyjnymi
- występowanie przed e-sądem
- skargi na przewlekłość sądów i urzędów

§ prawo cywilne
- dochodzenie roszczeń w trybie ugodowym i windykacja należności
- sporządzanie projektów i analiza umów
- negocjacje warunków umów i inne negocjacje w imieniu klienta
- mediacje

§ nieruchomości
- audyt prawny nieruchomości dla instytucji finansowych (due diligence nieruchomości)
- badanie i regulacja stanu prawnego
- obsługa prawna spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
- doradztwo przy nabywaniu i zbywaniu nieruchomości
- reprywatyzacja
- zasiedzenie nieruchomości
- odszkodowanie za słupy energetyczne

§ prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
- przygotowywanie regulaminów zatrudnienia, regulaminów wynagrodzeń i innych regulacji
- przygotowywanie umów o pracę i pomoc w innych czynnościach związanych z nawiązaniem i ustaniem stosunku pracy
- prowadzenie spraw o naruszenie prawa pracy i obowiązków pracowniczych
- mobing i dyskryminacja
- występowanie w imieniu klientów przed ZUS

§ prawo autorskie i własności intelektualnej
- rejestracja znaków towarowych, wynalazków i innych
- ochrony marki, znaków towarowych, wzorów użytkowych i wizerunku
- przygotowywanie, opiniowanie i negocjowania umów licencyjnych
- określania zakresu korzystania z praw autorskich przez osoby trzecie

Copyright © 2010 www.kancelariapolak.pl. Kancelaria Prawna Polak
Projektowanie stron & Pozycjonowanie: NORIL